Virtuelna tura

Ulaz na Žabar

Restoran Žabar | Ulaz na Žabar

Salon levo na Žabaru

Restoran Žabar | Sala levo na Žabaru

Salon desno na Žabaru

Restoran Žabar | Sala desno na Žabaru

Terasa na Žabaru

Restoran Žabar | Terasa na Žabaru